Kulturno društvo K
Triglavska cesta 16, 464 Boh. Bistrica
Tel: +386 (0)51 311 497
E-pošta: katarina.kosnik@gmail.com